A importancia do magnesio na viticultura

“Chega o momento de comezar cos traballos de mantemento do solo no cultivo de viñedo, para os que o encalado vén sendo unha tarefa imprescindible nas nosas superficies, dadas as xa coñecidas condicións de pH baixo.” comentanos Alberte Momán Noval, de Calfensa Proxectos S.L.

magnesioNo proceso de encalado, xogan un papel moi importante as achegas que poidamos realizar de calcio como elemento, pero na mesma medida de magnesio, xa que, nas condicións normais dos nosos solos, este é un elemento que, malia ser esencial, está pouco presente para as prantas.

Debemos lembrar que o magnesio forma parte da clorofila, actuando consecuentemente na actividade fotosintética da pranta, propoñéndose como esencial para o metabolismo dos glícidos, e como vehículo do fósforo aumentando a súa asimilación. Actúa na formación das graxas, proteínas e vitaminas. Axuda ao mantemento, xunto co potasio, da turxencia das células.

Con niveles de pH inferiores a 5, pódense detectar carencias de magnesio, o que produce un debilitamento xeral da cepa, redución do nacemento de pámpanos, lento desenvolvemento do tronco e limitación do crecemento radicular, así como a redución na frutificación.

Por iso as achegas de magnesio que podamos realizar no proceso de encalado serán as que cubran as necesidades do cultivo da vide durante o período produtivo.

Máis información en www.calfensa.com