6 factores influintes na calidade do viño

Hoxe querémosche explicar como o viño, unha bebida obtida a partir do mosto da uva, nos permite aos productores elaborar caldos con características tan diferentes partindo dunha mesma variedade. Un dos puntos clave polo que o facemos é polas tradicións enolóxicas da nosa zona, polos gustos que os consumidores demandades de certos tipos de viño ou mesmamente polo noso propio gusto á hora de producilos.

ribeiro

Polo xeral existen 6 factores que influen no estilo final dun viño:

1. A variedade da uva: Existen máis de 3.000 variedades da pranta vitis vinifera que se utilizan e serven para producir viño en todo o mundo, isto dá un gran e amplo abanico de posibilidades e producións de distintos tipos de viños, cavas ou Chapagnes.
2. O Clima: é un factor determinante no ciclo vexetativo da pranta, dende o repouso vexetativo, ata a maduración e a caída da folla, sendo este factor dos máis importantes para ter unha vendima de calidade que marcará a súa excelencia. Non é o mesmo o clima húmido e frío do norte de Centroeuropa que o seco do norte de Africa.
3. As choivas e as temperaturas son claves e as zonas con temperatuas inestables, poden significar danos importantes no viñedo. Por dar algúns exemplos, nos anos 1984 e 1985, o norte de Francia rexistrouse temperaturas moi baixas que destruíron moitos viñedos. En 1992, o verán en Burdeos foi moi abundante en choivas e con moi poucas horas de sol e traduciuse en viños de carácter acedo e sen corpo pola falta dunha correcta maduración da uva.
4. Os distintos tipos de chans, son claves e moi importantes, a vide é unha das prantas que progresan alí onde ningún outro cultivo pode facelo, os chans pódense clasificar por dous tipos, os chans pobres, que dan baixos rendementos pero viños de calidade e os chans ricos, que os seus rendementos son altos para viños de calidade.
5. Viticultura ou método para cultivar que utiliza cada productor de viño durante todo o ano, onde podemos atoparnos con métodos tradicionais, ecolóxicos, biodinámicos ou combinados.
6. Vinificación ou forma de transformar as uvas en viño, habendo cada vez máis distintos tipos, dende o pisado de uva tradicional, aos distintos procesos de estrujado, despalillado ou prensado que utilice cada productor.

Como ves, hai moitos factores que marcan a personalidade dun viño, e dende as adegas temos que xogar con todos eles para lograr elaborar unha bebida que estea á altura do que ti como consumidor nos requires. Agardámos telo conseguido! Saúde! 😉

A importancia do magnesio na viticultura

“Chega o momento de comezar cos traballos de mantemento do solo no cultivo de viñedo, para os que o encalado vén sendo unha tarefa imprescindible nas nosas superficies, dadas as xa coñecidas condicións de pH baixo.” comentanos Alberte Momán Noval, de Calfensa Proxectos S.L.

magnesioNo proceso de encalado, xogan un papel moi importante as achegas que poidamos realizar de calcio como elemento, pero na mesma medida de magnesio, xa que, nas condicións normais dos nosos solos, este é un elemento que, malia ser esencial, está pouco presente para as prantas.

Debemos lembrar que o magnesio forma parte da clorofila, actuando consecuentemente na actividade fotosintética da pranta, propoñéndose como esencial para o metabolismo dos glícidos, e como vehículo do fósforo aumentando a súa asimilación. Actúa na formación das graxas, proteínas e vitaminas. Axuda ao mantemento, xunto co potasio, da turxencia das células.

Con niveles de pH inferiores a 5, pódense detectar carencias de magnesio, o que produce un debilitamento xeral da cepa, redución do nacemento de pámpanos, lento desenvolvemento do tronco e limitación do crecemento radicular, así como a redución na frutificación.

Por iso as achegas de magnesio que podamos realizar no proceso de encalado serán as que cubran as necesidades do cultivo da vide durante o período produtivo.

Máis información en www.calfensa.com